Akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya.

  Biblia kwa kina, Uncategorized

Shalom, jina la Bwana na Mungu wetu Yesu Kristo litukuzwe milele na milele amina. Karibu katika kuyatafakari maneno ya uzima ya Mwokozi wetu. Katika maandiko, Mungu aliiadhibu miji ya Sodoma na Gomora kutokana na uovu uliokuwa ukifanywa na watu wa miji hiyo, lakini sababu nyingine ya Mungu kuiadhibu miji hiyo ni ili KUWA ISHARA AU MFANO KWA WATU AMBAO WATAKAOKUWA HAWAMCHI MUNGU BAADAE. 

[2 Petro 2:6] tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, AKAIFANYA IWE ISHARA KWA WATU WATAKAOKUWA HAWAMCHI MUNGU BAADA YA HAYA

Sasa nini maana ya ishara au ishara ni nini?

Ishara ni kitu au TUKIO lililofanyika, ambapo uwepo wake unawakilisha kitu fulani au tukio fulani lililotokea kipindi cha nyuma. Mfano; ishara ya pundamilia barabarani inaashiria kivuko cha waenda kwa miguu, ishara ya pembe ya ndovu katika nembo ya Tanzania inaashiria utajiri wa wanyama pori nchini, ishara ya kuchanganya udongo inaashiria kumbukizi la TUKIO la muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hivyo mtu yoyote atakayeona ishara hizo, basi, zitamkumbusha kitu fulani au tukio fulani kwa urahisi na haraka zaidi. 

Vivyo hivyo pia katika miji ya Sodoma na Gomora, Mungu aliifanya iwe ishara katika kizazi chetu kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu, ili kwamba, pale tutakapoona matendo yaliyopelekea miji ile kuangamizwa yakitendeka katikati yetu, basi, tukumbuke kilichoipata mije ile ambayo iliyatenda mambo hayo, na tukishakumbuka tuogope na tutubu na kuyaacha mambo yetu maovu. Lakini ishara hiyo imekuwa si kitu cha kutufanya tutubu tena, kwani watu tunafahamu tukio hilo lakini mioyo ya toba na kuacha dhambi zetu hatuna tena. Tunapoona dhambi hiyo iliyofanywa katika miji ile ikishamili kwa kasi sasa hivi katika kizazi chetu, sisi wala hatustuki, tunapoona mamlaka za mataifa mbali mbali yakiharalisha na kupitisha kisheria dhambi hiyo ya ndoa za jinsia moja, sisi ndo kwanza tunakuwa wagumu kuacha dhambi zetu na kumgeukia Mungu, ndugu yangu, ishara hiyo ni kwaajiri ya watu wote wasio mcha Mungu yaani walevi, wachawi, wala rushwa, wasengenyaji, waongo, waasherati, n.k na sio kwaajiri ya watendao dhambi hiyo ya ndoa ya jinsia moja tu, kwani hukumu itakayokuja ni juu ya dunia yote

[Isaya 28:22] Basi sasa msiwe watu wenye kudharau, vifungo vyenu msije vikakazwa; MAANA NIMESIKIA KWA  BWANA, BWANA WA MAJESHI, HABARI YA HUKUMU ITAKAYOTIMIZWA, NAYO IMEKUSUDIWA, ITAKAYOIPATA DUNIA YOTE PIA. 

Hivyo ndugu yangu, ishara hiyo ya Sodoma na Gomora uikumbukapo, basi, ikufanye kuacha kuabudu sanamu na kumgeukia Mungu, ikufanye kuacha kuomba wafu na kumgeikia Mungu, ikufanye kuacha kuwachukia ndugu zako na majirani na kumgeukia Mungu, ikufanye kuacha kuwa na moyo wa kutokusamehe na kumgeukia Mungu, ikufanye kuacha ulevi, uasherati na kumgeukia Mungu, ikufanye kuacha kuvaa mawigi, kucha bandia, make up, vimini, suruali kwa wanawake na nguo zisizositiri mwili wako na kumgeukia Mungu, ikufanye kuacha kuvaa milegezo, kunyoa viduku, kuvuta sigara, na kumgeukia Mungu, ikufanye kuacha kutukana, kusikiliza miziki ya kidunia, kutazama picha za ngono kwenye mitandao na kumgeukia Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo na kwenda kubatizwa katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jila la Yesu Kristo kwaajiri ya ondoleo la dhambi zako sawa sawa na Matendo 2:38

Tafadhari washirikishe na wengine ujumbe huu.

+255652274252/ +255789001312

Bwana akubariki, Shalom.MADA ZINGINEZO:

AKASEMA YASIYO FAA KWA MIDOMO YAKE.


USIMWACHE ALIYE CHEMCHEMI YA MAJI YA UZIMA.


Mailaika mikaeli ndiye Bwana Yesu?

LEAVE A COMMENT