Kuhadaa ni neno lenye maana ya kudanganya au kulaghai, kuhadaa ni kutumia njia ya mkato au isiyo sahihi ili kuweza kufanikisha jambo fulani au kulipata.. Tunaliona neno hili kwenye baadhi ya vifungu.. Mwanzo 31:20[20]Yakobo akamhadaa Labani, Mshami, kwa kuwa hakumwambia ya kwamba anakimbia. Mithali 12:5[5]Mawazo ya mwenye haki ni adili; Bali mashauri ya mtu mwovu ..

Read more

Kwa jamii nyingi za watu wa zamani walikuwa na imani kuwa mtu akikutazama au kukuangalia kwa macho yake basi inaweza kukuletea madhara au laana juu yako, ikiwa amekusudia au hajakusudia kufanya hivyo, Imani hii hata kwa wakati huu ipo kwa jamii na watu wengi,wakiendelea kuamini kwamba kupitia jicho la mtu anaweza kukuloga, au kupitia jicho ..

Read more

Shalom!, Nakusalimu katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Maneno haya aliyazungumza Bwana Yesu kwa wanafunzi wako kuwaonya juu ya mambo yatakayotokea katika nyakati walizokuwepo baada ya yeye kuondoka lakini maneno hayo yanadhihirika kwa kasi ya ajabu hata kwetu sisi katika nyakati hizi za Mwisho hebu tusome. Luka 17:22 “Akawaambia wanafunzi, Siku zitakuja mtakapotamani kuona ..

Read more

JIBU: Tusome mstari wenyewe. Mhubiri 1:15 “Yaliyopotoka hayawezi kunyoshwa, Wala yasiyokuwapo hayahesabiki”. Ukisoma hapo kwa makini utaona kuna Vipengele viwili,yalipotoka hayawezi kunyooshwa na yasiyokuwapo hayahesabiki… Tukianza na kipengele cha kwanza, yalipotoka hayawezi kunyooshwa,tufahamu kitabu cha mhubiri kinaeleza juhudi za mwanadamu kutafuta suluhu ya mambo yote yaliyopo duniani kwa nguvu zake mwenyewe bila kumtegemea Mungu wala ..

Read more

Mhubiri 7:29  “Tazama, hili tu nimeliona; Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mavumbuzi mengi”. Uumbaji wa Mungu,alipomuumba Mwanadamu,alimuumba Katika ukamilifu wote, wazazi wetu wa kwanza hawakuwa na kasoro yoyote ya Mwilini hata rohoni, ukamilifu wa kuwa na Amani,furaha, Upendo na kulicha jina la Bwana.. Lakini tunaona ilifika mahali wakaona hayo walioumbiwa na Mungu hayawatoshi wakatamani ..

Read more

Katika maandiko bublia inafunua kuwa Bwana Yesu alianza huduma yake akiwa na umri wa miaka 30. Sasa ili tuweze kujua alikufa akiwa na umri gani, tunahitaji kujua kwanza utumishi wake ulikuwa wa miaka mingapi. Kulingana na kitabu cha Yohana, Yesu alihudhuria sikukuu tatu za Pasaka, ambazo zilikuwa za mwaka baada ya mwaka. Tukizijumlisha, tunapata jumla ..

Read more

Shalom!, mwana wa Mungu nakusalimu katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo karibu tujifunze na kuyatafakari maneno ya uzima. Swali hili limekuwa likiulizwa mara nyingi sana na wakati mwingine ni kama vile linakosa majibu.Ni swali ambalo lina watu wanaokubali ndio Adamu na Hawa walikuwa na uzima wa milele. Lakini kuna kundi lingine linalokataa kuwa Adamu ..

Read more

Shalom!, Nakusalimu katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kama tunavyosoma katika maandiko Neno “MBWA” linamaanisha “Mwanaume anaejiuza au anaeuza mwili wake” mwanaume anaeuza mwili wake aidha kwa wanawake au kwa wanaume wenzake yaani SHOGA. ukisoma kwenye Biblia ya kiingereza “Amplified Bible ” imeeleza vyema hebu tusome. Deuteronomy 23:18[18]You shall not bring the hire of ..

Read more